Bilder från utställningar

  Juryutställning i Skurup helgen 12 - 13 mars 2016, Mästers galleri (SKHL) 

Utställning på Nya Galleri Trollhättan. Synligt från vänster: Loka, Earthwater, Heatwater, Den breda vägen..., Forrestwater, Sunwater, I väntan. Alla är akvareller, utom Den breda vägen...som är en olja.

Här syns fyra stycken blindtryck. Från vänster: Puss III, Puss I½, Puss II½ samt Puss IV.

Synlig på bild från ovan vänster: Luft, Vatten, Jord, Eld samt undertill Livsskugga. Alla i olja.

 1