Louise Lindblom

Jag är fil.mag. i historia, lärare i samhällskunskap, historia, samt i bild. Född 1972 och uppvuxen i Västerås, bor idag i Göteborg. Medlem i EKIR (Ellen Key International Research Network).

 

Författarskap

Ellen Key & Selma Lagerlöf - Breven, Blue Publishing, [Stockholm], 2022

'The Key for the women’s emancipation', Newsletter for Ellen Key Network., 2021:2, sidorna 1-3, 2021

'Skyddshem för vanartiga', Historiskan., 2021:2, sidorna 56-61, 2021

Mamsell Henrika: en biografi, Lindblom, Göteborg, 2019

Red. Larsson, Lisbeth, Märkvärdiga svenska kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv, Albert Bonniers förlag, [Stockholm], 2019, s.163-165. 

SKBL,  Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier, 2018. ISBN: 978-91-639-7594-3 

Artiklar i digitalt lexikon gällande:

  • Henrika Widmark
  • Agnes Geijer
  • Hilma af Klint
  • Sofia av Nassau
  • Bertha Hübner
  • Selma Giöbel
  • Louise Pyk

Fram driver drömmars färd, Lindblom, Göteborg. 2017

De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor, Lindblom, Göteborg, 2016

Från vanartig till välartad: Lingatans institution för flickor 1922-1954, Univ., Inst. för historiska studier, Göteborg. 2014

Vikingatid genom Skandinaviska museiutställningar: normkritisk studie av pedagogiska rum, Univ., Inst. för historiska studier, Göteborg, 2012. 

Utförd på uppdrag av JÄMUS/Historiska Museet i Stockholm. Uppdraget från regeringen innebar att Statens historiska museer (SHMM) under 2011 och 2012 skulle ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar i Sveriges museer. Länk till text: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35550 

Grav X i Tuna kontra ynglingagraven i Gamla Uppsala: Vad finner vi bortom genushierarkin i vår historia, Univ., Inst. för historiska studier, Göteborg. 2011. 

Dikter av kärlek tagnaLindblom., Lemonad art&design, Trollhättan. 2010

 

Konst

Konstutbildning finns bl.a från Västerås Konstskola. genom åren har jag deltagit med sin konst i samlingsutställningar, samt ett antal separata i både Trollhättan, Vänersborg, Stockholm och Göteborg. Årets konstnär hade jag glädjen att bli utsedd till av Sveriges Makalösa Föräldrar både 2011 och 2013. Konstverk har blivit gåva till föreningens utsedda "Årets Stöttare". I september 2014 delades årets pris ut under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Priset var en skulptur av formgiven av mig.

I Göteborg finner du konst av Louise på RiverCity Gallery: www.rivercitygallery.se

Tidigare deltagit i juryutställning i Skurup mars 2016, Mästers galleri. Arrangör SKHL.

 

Tidigare utställningar:

Galleri Aspect, Trollhättan, 2004. Tegelväggen, Trollhättans Konsthall, 2006. Vårsalongen Trollhättans konsthall, 2006.Pumphuset, Trollhättans Konsthall, 2007. Galleri 1/2 tr. ner, Trollhättan, 2008. Pumphuset, Trollhättans Konsthall, 2009.Galleri Några Målare, Vänersborg, 2010. Salon des Refusés, Stockholm, 2011. Vårsalongen Trollhättans Konsthall, 2011.Galleri Engleson, Stockholm, 2012Nya Galleri Trollhättan, Trollhättan, 2012. Lextorpskyrkans 40års-jubileum, Trollhättan, 2013. RiverCity Gallery, Göteborg, 2014, Konstutställning Örnahusen, akvarell 1-4 juli 2021.

Foto: Lars Hallström.