Litteratur

 

De besvärliga - skyddshemmets vanartiga flickor.

ÅTERUTGIVNING 23 augusti 2024

  • 176 sidor
  • ISBN 9789189205901
  • Format: Danskt band
  • Förlag: Blue Publishing (nyutgivning augusti 2024)

De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor bygger journaler från Barnavårdsnämnd och läkare, polisrapporter, noteringar från lärare, arkivmaterial från Göteborgs stad om ett hem för vanartiga flickor med riksintag. I boken ges bakgrunden till social barnavård och en berättelse om flickor som omhändertogs i Sverige under första hälften av 1900-talet. De blev genom åren 339 barn som blev intagna på Göteborgs stads skyddshem Lingatan, belägen utanför Lysekil. En vacker nationalromantisk gård med Gullmarsfjordens klippor som kant.  

Flickorna som Barnavårdsnämnden satt på Lingatan hade det många gånger långt ifrån bra i det hem de växte upp i. Många av barnen kom från Göteborg, men institutionen fylldes på med flickor från hela landet. De var sexuellt utnyttjade av män i deras närhet, vanvårdade och en del sändes ut av familjen att tigga på spårvagnar och torg. Ordet vanartighet visade sig i journalerna innehålla många tolkningar. Begreppet vanartig kunde tolkas som undermålig tandhälsa, sexuell oefterrättlighet, utespring och ungefär 40 olika anledningar till. Det var inte lätt att göra rätt, och ofta finns det i handlingarna skeenden som visar att det ofta inte var flickan som felade, utan hon var den som var utsatt i hemmet, skolan eller på stadens offentliga platser.  

De vanartiga sattes på institution på oviss tid, för att bli goda medborgare. Den personliga historien om flickorna är tydlig, varför Barnavårdsnämnden tog dem från deras föräldrar. Klass och biologiskt kön kom att spela roll för den utbildning som tillhandahölls av staten. Bilden som framträder kantas av kalas och utflykter men även lagar, straffjournaler samt integritetskränkande handlingar, bland annat av läkare och Rasbiologiska institutet.

Boken ger en röst åt dessa bortglömda flickor, en del av institutionshistoria som inte tidigare har lyfts i debatten. Ytterligare händelser framträder som en del av vår historia, och kanske kan lära oss något om vår nutid och ungdomsvård av idag. För ungefär ett sekel sedan fick Sverige barnavårdslagar, vars grund vilade på att ge alla barn en chans. Det är en historia på både ont och gott.

Recensioner:

Tidningen Arbetaren: 

"Louise Lindblom berättar och resonerar utan att moralisera åt något håll över samhällets norm och åtgärder kring de som inte godtar den, i det goda folkhemmets tid då alla skulle med." Josephine Askegård 31 aug. 2016

 

Tidningen GöteborgsPosten:

"Genom gedigen forskning och grävande i arkiv har författaren Louise Lindblom gjort det möjligt för oss att få en bild av de omhändertagna och deras liv i boken De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor." Maria Näslund, 30 aug. 2016

 

Ellen Key och Selma Lagerlöf - Breven

  • 240 sidor
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789189205352
  • Formgivare: Eva Karlsson

Bokens biografi över Ellen Key: fil.dr. Luisa Ceccarelli

Utgiven av Blue Publishing

Ellen Key och Selma Lagerlöf brevväxlade under tre decennier, 1894–1926. De båda litterära giganterna hade en sällsynt vänskap där deras engagemang i kvinnofrågan och fredsarbetet var starka gemensamma nämnare. Breven har hittills varit opublicerade men återges här för första gången i sin helhet. Även korrespondensen mellan deras gemensamma vän Sophie Elkan och Ellen Key ges plats i boken.

De sände sina böcker till varandra, bad om utlåtanden och kom med råd. De skrev om de personer och den samtid de delade och diskuterade allt från politik och problem med filmbolag till fredsfrågan och Tysklands roll i det första världskriget. Selma Lagerlöf var lärare och världsberömd författare, bosatt i sitt värmländska Mårbacka. Ellen Key var lärare, europeisk intellektuell och författare som efterlämnade en stiftelse för arbetande kvinnor på sin herrgård Strand. Båda satt i styrelsen i Samfundet De Nio. 

I breven kommer nya rön om deras relation fram, historien skrivs om. Bilden fördjupas och berättelsen ger på ett lättsamt sätt kunskap om människorna bakom namnen, om en tid då samhället höll på att utvecklas till den demokrati vi känner idag.

Recensioner om Ellen Key och Selma Lagerlöf - Breven

"Louise Lindblom lyckas med att ge helt nya ingångar till den intellektuella arena där de båda vistades. Ingångar som ger inspiration till vidareläsning och nya tankar." 

Yvonne Gröning, Dala-Demokraten

"Författarens kommentarer är intressanta och insiktsfulla, men bokens styrka är breven som ger insyn i två författarliv och människan därbakom. Breven blir också ett tidsdokument - när ett demokratiskt Sverige växer fram." 

Lennart Lindgren, Gotlands Allehanda

"I denna bok är för första gången Ellen Key och Selma Lagerlöfs 30 åriga brevväxling transkriberad och läsbar för allmänheten. Dessa internationellt berömda kvinnors liv, deras vänner och ovänner, deras olikheter och likheter i uppfattningar om kvinnofrågor, fredsfrågor med mera skildras här. Louise Lindblom ger oss denna unika inblick."

Ellen Key-sällskapet

"Om du är nyfiken på dessa båda kvinnors liv och verk, då tycker jag att du ska ge dig i kast med Louise Lindbloms kunniga skildring i Ellen Key & Selma Lagerlöf – Breven."

C.R.M Nilsson, Lacrimamens blogg

"Jag är glad att jag fick ta del av dessa viktiga kvinnors brevväxling och breven gav dem personligheter som gör att jag lättare ser dem som två rätt olika kvinnor trots att de hade många likheter (skrivandet, kvinnokampen osv)." 

Cicci, Bokstunder.se

"Jag kan rekommendera boken till alla som liksom jag är intresserade av kvinnor som redan vid 1800-talets slut hade åsikter och kämpade för kvinnans rätt i samhället [...] Det märktes att hon gjort en gedigen research inför denna bok, för den var väldigt intressant och läsvärd.Författarens språk var både behagligt och lättläst."

Kristina Simar, instagram @kristinasimar_forfattare

"Det är alltigenom en intressant läsning om en brevväxling och vänskap mellan två av våra historiskt viktigaste kvinnliga författare."

Gun Berger, Wermlandiania

»Breven fördjupar bilden av de två berömdheternas relation och Louise Lindblom ger även en bra bild av den tid de verkade i. Boken är fint upplagd och bidrar med en fördjupning i svensk kvinno- och litteraturhistoria. Betyg: 4« 

Elisabeth Brännström, BTJ

 

 

Böcker nedan finns endast på bibliotek, tyvärr är det slut på lageret. 

MAMSELL HENRIKA - en biografi    

  •  ISBN 978-91-77399-43-8
  •  Genre: Biografi, sakprosa 

I Mamsell Henrika lyfter Louise Lindblom den sällsamma historien om Henrika Widmark, en ogift kvinna från Ljusdal som genom resor i Europa, salonger och styrelserum i Stockholm och Helsingborg, verkade under kvinnorörelsen mellan 1848-1920. Barnböcker och sångtexter skrev hon, samt verser till stora jubileum. Louise Lindblom har genom arkivmaterial funnit berättelsen om Henrika Widmark och vävt samman den med de samhällsförändringar som Sverige genomgick åren 1848 - 1920. Henrikas texter finns återgivna i boken, likaså brev, husritningar och foton från privata album.

Henrika Widmark satt både i Nya Iduns samt i Handarbetets Vänners styrelse under många år. Hon var medlem, samt gav ett stort arv till Fredrika Bremer Förbundet. Det blev sedan en fond för flickors utbildning inom trädgård och lantbruk. Det fanns ett stort intresse för formgivning, och under den tid kurbaden var på modet bosatte sig Henrika på västkusten. I Lysekil byggde hon en sommarvilla och senare herrgården Lingatan, med tillhörande mark. Där kom hon framgångsrikt driva sitt lantbruk, medan hon fortsatte skriva lyrik och texter till stora jubileum, vissa tonsatta av den svenska kompositören Helena Munktell. Båda Henrikas hus var ritade av välkända arkitekter, Gula villan av Hjalmar Cornilsen och Lingatan är ett hittills okänt verk av Lars Israel Wahlman. Boken tar läsaren på en resa från kungliga salonger, kvinnokamps-möten till västkustens varma granitklipporna där persikoträd doftade i Henrikas trädgård.

För första gången får läsaren ta del av Henrikas Widmarks liv och verk. Hon var en de kvinnor som arbetade aktivt under första vågens kvinnorörelse, men vars minne bleknat bort under historiens gång. Nu får hennes berättelse ge sken åt den tid som pendlade mellan det gamla Sverige och den nya moderna tid som väntade.

Bokomslag: Mats Millner.

Recension om Mamsell Henrika:

"Mamsell Henrika är en fascinerande bok om hur det var att leva som ogift kvinna under mitten av 1800 talet fram till 1920 då hon 72 år gammal går bort. [...] Boken ger en otroligt intressant bild av levnadsvillkoren som omgav borgerskapets ogifta kvinnor i Sverige 1850-1920, men också en bild av arkitektur och formgivning under denna tid. 

Åsa Norén, Lysekilsposten, 13 juni 2019.

Sid. 36: https://etidning.lysekilsposten.se/195/SommarLysekil/231841/2019-06-14/r/19/

 

Fram driver drömmars färd

ISBN: 9789177391173

Genre: Poesi

 

Trettio poem, skrivna vid stadens kant.

Ord kan läsas tillsammans.

Som snabbt nedtecknade reflektioner. 

Kort och koncist, som tankars påkomna färd.

 

 

 

Dikter av kärlek tagna   

 

ISBN 9789163371226

Genre: Poesi

"En realistisk passion - är det något? Kanske är det något var och en som tror på kärleken eftersträvar… men är det möjligt att vara realistisk när det kommer till känslor?

Här är en samling av tankar, idéer, känslor om kärlek i diktform. Dessa utav kärlek långt borta eller nära, korta sejourer eller livslång..."