Litteratur

 

Bokomslag Mamsell Henrika

Omslag: Mats Millner.

Böckerna finns på bibliotek, men några få exemplar finns kvar att köpa, mejla då info@louiselindblom.se 

 

Kommande mars 2022  Ellen Key och Selma Lagerlöf - BREVEN

 

MAMSELL HENRIKA - en biografi

  •  ISBN 9789177399438
  •  Genre: Biografi, sakprosa 

I Mamsell Henrika lyfter Louise Lindblom den sällsamma historien om Henrika Widmark, en ogift kvinna från Ljusdal som genom resor i Europa, salonger och styrelserum i Stockholm och Helsingborg, verkade under kvinnorörelsen mellan 1848-1920. Barnböcker och sångtexter skrev hon, samt verser till stora jubileum. Louise Lindblom har genom arkivmaterial funnit berättelsen om Henrika Widmark och vävt samman den med de samhällsförändringar som Sverige genomgick åren 1848 - 1920. Henrikas texter finns återgivna i boken, likaså brev, husritningar och foton från privata album.

Henrika Widmark satt både i Nya Iduns samt i Handarbetets Vänners styrelse under många år. Hon var medlem, samt gav ett stort arv till Fredrika Bremer Förbundet. Det blev sedan en fond för flickors utbildning inom trädgård och lantbruk. Det fanns ett stort intresse för formgivning, och under den tid kurbaden var på modet bosatte sig Henrika på västkusten. I Lysekil byggde hon en sommarvilla och senare herrgården Lingatan, med tillhörande mark. Där kom hon framgångsrikt driva sitt lantbruk, medan hon fortsatte skriva lyrik och texter till stora jubileum, vissa tonsatta av den svenska kompositören Helena Munktell. Båda Henrikas hus var ritade av välkända arkitekter, Gula villan av Hjalmar Cornilsen och Lingatan är ett hittills okänt verk av Lars Israel Wahlman. Boken tar läsaren på en resa från kungliga salonger, kvinnokamps-möten till västkustens varma granitklipporna där persikoträd doftade i Henrikas trädgård.

För första gången får läsaren ta del av Henrikas Widmarks liv och verk. Hon var en de kvinnor som arbetade aktivt under första vågens kvinnorörelse, men vars minne bleknat bort under historiens gång. Nu får hennes berättelse ge sken åt den tid som pendlade mellan det gamla Sverige och den nya moderna tid som väntade.

Recension om Mamsell Henrika:

"Mamsell Henrika är en fascinerande bok om hur det var att leva som ogift kvinna under mitten av 1800 talet fram till 1920 då hon 72 år gammal går bort. [...] Boken ger en otroligt intressant bild av levnadsvillkoren som omgav borgerskapets ogifta kvinnor i Sverige 1850-1920, men också en bild av arkitektur och formgivning under denna tid. 

Åsa Norén, Lysekilsposten, 13 juni 2019.

Sid. 36: https://etidning.lysekilsposten.se/195/SommarLysekil/231841/2019-06-14/r/19/

 

 

De besvärliga - skyddshemmets vanartiga flickor


ISBN: 9789176837726 

Gengre: Sakprosa

Debutbok “De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor” bygger journalerna från Barnavårdsnämnden, polisrapporter, noteringar från lärarinnor och papper från läkare, akrivmaterial från Göteborgs stad om ett hem för vanartiga flickor som hade riksintag. I den ges bakgrunden av social barnavård och en berättelse om flickor som omhändertogs i Sverige under första hälften av 1900-talet. De blev genom åren 339 stycken som blev intagna mellan 1922 till 1954 på Göteborgs stads skyddshem Lingatan, belägen utanför Lysekil. En vacker omgivning med Gullmarsfjorden som kant, nedan de klippor som den nationalromantiska gården låg vid. 

Flickorna som Barnavårdsnämnden satt på Lingatan hade det många gånger det lång ifrån bra i det hem de växte upp i. De flesta av barnen kom från Göteborg, men fylldes på med flickor från hela landet. De var sexuellt utnyttjade av män i deras närhet, vanvårdade och en del sändes ut av familjen att tigga på spårvagnar och torg. Ordet vanartighet visade sig innehålla många tolkningar i flickornas journaler. Begreppet vanartig kunde tolkas som undermålig tandhälsa, sexuell oefterrättlighet, utespring och ungefär 40 olika anledningar till. Det var inte lätt att göra rätt, och ofta finns det i handlingarna skeenden som visar att det många gånger inte var flickan som felade, utan som var utsatt i hemmet, skolan eller på stadens offentliga platser. 

De vanartiga sattes där på oviss tid för att bli goda medborgare. Den personliga historien om flickorna är tydlig och varför Barnavårdsnämnden tog dem från deras föräldrar. Klass och biologiskt kön kom att spela roll för den utbildning som tillhandahölls av staten, och bilden som framträder kantas av kalas och utflykter men även lagar,  straffjournaler samt integritetskränkande handlingar från bland andra läkare och Rasbiologiska institutet.

Boken ger en röst åt dessa bortglömda flickor, en positiv del av institutionshistoria som inte tidigare har lyfts i den offentliga debatten. Ytterligare framträder som en del av vår historia, och kanske kan lära oss något om vår nutid och ungdomsvård av idag. För ungefär ett sekel sedan fick Sverige barnavårdslagar vars grund vilade på att ge alla barn en chans. Det som sedan skedde på institutionerna blev en historia på både ont och gott.

Recensioner:

Tidningen Arbetaren: 

"Louise Lindblom berättar och resonerar utan att moralisera åt något håll över samhällets norm och åtgärder kring de som inte godtar den, i det goda folkhemmets tid då alla skulle med." Josephine Askegård 31 aug. 2016

Tidningen GöteborgsPosten:

"Genom gedigen forskning och grävande i arkiv har författaren Louise Lindblom gjort det möjligt för oss att få en bild av de omhändertagna och deras liv i boken De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor." Maria Näslund, 30 aug. 2016

 

 

Fram driver drömmars färd

 

ISBN: 9789177391173

Genre: Poesi

 

Trettio poem, skrivna vid stadens kant.

Ord kan läsas tillsammans.

Som snabbt nedtecknade reflektioner. 

Kort och koncist, som tankars påkomna färd.

 

 

 

Dikter av kärlek tagna   

 

 

ISBN 9789163371226

Genre: Poesi

 

"En realistisk passion - är det något? Kanske är det något var och en som tror på kärleken eftersträvar… men är det möjligt att vara realistisk när det kommer till känslor?

Här är en samling av tankar, idéer, känslor om kärlek i diktform. Dessa utav kärlek långt borta eller nära, korta sejourer eller livslång..."