Litteratur

Köpa boken

De besvärliga - skyddshemmets vanartiga flickor?

Önskar du köpa De besvärliga finner du den i Museibutiken på Göteborgs stadsmuseumbokhandeln i LysekilMariaplans bokhandel i Göteborg bl.a.

Finns den ej inne kan din bokhandel beställa hem den. Den finns även på BokusAdlibris och C-donAkademibokhandeln samt BTJ.se.

 

 

KOMMANDE BOK - MAMSELL HENRIKA

  •  Mjukband: ISBN 9789177399438
  •  E-bok: ISBN 9789176833094
  •  Genre: Biografi, sakprosa
  •  Utgivning: mars 2019.
  •  Tryckt bok: Bredd135 mm, höjd: 210 mm 

Mamsell Henrika var författare, styrelseproffs och byggherre och en doldis i första vågens kvinnokamp. Genom personliga brev, arkivmaterial och samhällskildringar får läsaren följa Henrikas resa från Norrland till salonger och föreningar i Stockholm. Slutligen hamnar hon bland västkustens salta bad och herrgårdsliv. Berättelsen ger en skildring av den formgivning, arkitektur samt de levnadsvillkor som omgav borgerskapets ogifta kvinnor i Sverige 1850 - 1920.

 Henrika Widmark (1848-1920) flyttar från Norrland till Stockholm där livet som barnboksförfattare och föreningslivet i Sällskapet Nya Idun, Handarbetets vänner och Fredrika Bremerförbundet ger henne nya möjligheter. Hon lämnar så småningom huvudstaden och sitt liv bland dåtidens kulturelit och populära salonger. Hon finner ro i det hus och den herrgård med fruktträdgård som dåtidens främsta arkitekt ritar åt henne. Där kommer hon framgångsrikt driva sitt lantbruk, medan hon fortsatte skriva lyrik och texter till stora jubileum, vissa tonsatta av den svenska kvinnliga kompositören Helena Munktell.

För första gången får läsaren ta del av Henrikas Widmarks liv och verk. Hon var en de kvinnor som arbetade aktivt under första vågens kvinnorörelse, men vars minne bleknat bort under historiens gång. Nu får hennes berättelse ge sken åt den tid som pendlade mellan det gamla Sverige och den nya moderna tid som väntade.

 

 De besvärliga - skyddshemmets vanartiga flickor

Sakprosa

ISBN: 9789176837726 

Debutbok “De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor” bygger journalerna från Barnavårdsnämnden, polisrapporter, noteringar från lärarinnor och papper från läkare, akrivmaterial från Göteborgs stad om ett hem för vanartiga flickor som hade riksintag. I den ges bakgrunden av social barnavård och en berättelse om flickor som omhändertogs i Sverige under första hälften av 1900-talet. De blev genom åren 339 stycken som blev intagna mellan 1922 till 1954 på Göteborgs stads skyddshem Lingatan, belägen utanför Lysekil. En vacker omgivning med Gullmarsfjorden som kant, nedan de klippor som den nationalromantiska gården låg vid. 

Flickorna som Barnavårdsnämnden satt på Lingatan hade det många gånger det lång ifrån bra i det hem de växte upp i. De flesta av barnen kom från Göteborg, men fylldes på med flickor från hela landet. De var sexuellt utnyttjade av män i deras närhet, vanvårdade och en del sändes ut av familjen att tigga på spårvagnar och torg. Ordet vanartighet visade sig innehålla många tolkningar i flickornas journaler. Begreppet vanartig kunde tolkas som undermålig tandhälsa, sexuell oefterrättlighet, utespring och ungefär 40 olika anledningar till. Det var inte lätt att göra rätt, och ofta finns det i handlingarna skeenden som visar att det många gånger inte var flickan som felade, utan som var utsatt i hemmet, skolan eller på stadens offentliga platser. 

De vanartiga sattes där på oviss tid för att bli goda medborgare. Den personliga historien om flickorna är tydlig och varför Barnavårdsnämnden tog dem från deras föräldrar. Klass och biologiskt kön kom att spela roll för den utbildning som tillhandahölls av staten, och bilden som framträder kantas av kalas och utflykter men även lagar,  straffjournaler samt integritetskränkande handlingar från bland andra läkare och Rasbiologiska institutet.

Boken ger en röst åt dessa bortglömda flickor, en positiv del av institutionshistoria som inte tidigare har lyfts i den offentliga debatten. Ytterligare framträder som en del av vår historia, och kanske kan lära oss något om vår nutid och ungdomsvård av idag. För ungefär ett sekel sedan fick Sverige barnavårdslagar vars grund vilade på att ge alla barn en chans. Det som sedan skedde på institutionerna blev en historia på både ont och gott.

Recensioner:

Tidningen Arbetaren: 

"Louise Lindblom berättar och resonerar utan att moralisera åt något håll över samhällets norm och åtgärder kring de som inte godtar den, i det goda folkhemmets tid då alla skulle med." Josephine Askegård 31 aug. 2016

Tidningen GöteborgsPosten:

"Genom gedigen forskning och grävande i arkiv har författaren Louise Lindblom gjort det möjligt för oss att få en bild av de omhändertagna och deras liv i boken De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor." Maria Näslund, 30 aug. 2016

 

 

Fram driver drömmars färd

 

Poesi 

ISBN: 9789177391173

Finns att beställa via kontaktsidan.

 

. 

 

Klicka på bok för större bild.

 

Trettio poem, skrivna vid stadens kant.

Ord kan läsas tillsammans.

Som snabbt nedtecknade reflektioner. 

Kort och koncist, som tankars påkomna färd.

 

Dikter av kärlek tagna                                                

Texten på bokens baksida;

"En realistisk passion - är det något? Kanske är det något var och en som tror på kärleken eftersträvar… men är det möjligt att vara realistisk när det kommer till känslor?

Här är en samling av tankar, idéer, känslor om kärlek i diktform. Dessa utav kärlek långt borta eller nära, korta sejourer eller livslång..."

Beställes genom kontaktsidan. SLUT

ISBN 9789163371226

Genre: Poesi

Utgiven: 2010